Her er du: Kontrakt: Informasjon > Byggherren og kontraktene ved advokat H.Cappelen

Forside ByggLex


Byggherren og kontraktene.

Formålet med dette program er å gi byggherrene en praktisk veiledning om kontrakter med tips og nyttige råd. Programmet sikter ikke bare på byggherrer, men også på alle andre som først og fremst er opptatt av byggherrens beste. Opplegget og innholdet i programmet er basert på erfaring gjennom mange år. Det sentrale tema er de kontraktene som er aktuelle i bygge- og anleggsprosjekter. Vi skal se på hva de forskjellige kontraktene bestemmer og hvordan kontrakter blir inngått. For dette har vi en mengde rettsregler. Vi skal ta fram noen av de viktigste norske standarder, lover, forskrifter og domsavgjørelser. Dessuten kommer vi inn på rettsforhold utenom og rundt kontraktene. Gode kontrakter er blant de viktigste styringsverktøy som en byggherre har gjennom et byggeprosjekt. Han eller hun skal kunne styre hvem som skal gjøre hva og når. I utgangspunktet ligger nesten alt ansvar hos byggherren selv, men gjennom kontrakter kan byggherren få andre personer -mot betaling- til å overta oppgaver og ansvar. Mange byggherrer tar imidlertid for lett på kontrakter og andre rettsforhold. Dermed oppstår det ofte uenighet og utgifter som kunne ha vært unngått.
Innholdet her er revidert senest den 8. februar 2006 ved advokat Hans Cappelen, med kommentarer til de nye standardene NS 8400 (anbud), NS 8403 (byggeledelse), NS 8406 (forenklet entreprisekontrakt) og NS 8410 (konkurranse med forhandlinger), samt diverse nytt fra forskrifter og høyesterettsdommer.

Innhold:

0. Byggeprosessen
1. Planlegging og programmering og prosjektering
2. Konsulentkontrakten
3. Entrepriseformene
4. Kontraktstyper
5. Kontrahering ved anbud og tilbud
6. Entreprenørkontraktene
7. Stikkord og nøkkelord
Tillegg
Råd i byggeprossesen.
Relaterte tema i ByggLex :

· Høyesteretts kjennelser

· Forskrift om Godkjenning av foretak for ansvarsrett
· Forskrift om Konsekvensutredninger
· Forskrift om Saksbehandling og kontroll
· Forskrift om Teknisk utførelse
· Plan- og bygningsloven

Relaterte tema på Internett :

· Standard Norge

· KOFA
· Bygg.no
· Jus-lenker
· Juridisk Nettviser
· Andre jussider
· Lovdata
· Statens Bygningstekniske etat (BA)

· Dommer fra Høyeste- og Lagmannsrettene
· Juridisk ordliste
· Skjemaer
· Stortingsvedtak

.

. .

. . . .

. .

· Søke på emnet på Internett

Kilde og tillatelse:

Gjenngitt her etter skriftlig tillatelse ved

· advokat Hans Cappelen

Dato:

Revidert senest 8. februar 2006 ved advokat Hans Cappelen.


Forside Generert 1.februar 2006
© Copyright 1997-2006 HolteProsjekt Innovation as